Om magasinet Samfunnsviteren

Samfunnsviteren er et magasin for alle som er nysgjerrige på hvordan små og store hendelser påvirker samfunnet. Her finner du aktuelt stoff om arbeidsliv og samfunnsutvikling som gir deg en større forståelse for utfordringer og endringer vi står foran både med kort og lang horisont.

Samfunnsviteren et magasin for Samfunnsviternes medlemmer, og har vært det siden fagforeningen ble stiftet i 1994.

Fra 2017 har magasinet blitt ugitt digitalt på samfunnsviteren.no

 

Redaksjonsrådet
Redaksjonsrådet for Samfunnsviteren består av medlemmer og oppnevnt av hovedstyret utarbeider tema for utgivelsene og gir retningslinjer for innholdsproduksjonen. Samfunnsviternes sekretariat innehar sekretariatsfunksjonen for redaksjonsrådet.

Magasinet Samfunnsviteren utgis av en redaksjon i foreningens sekretariat, og innholdet er produsert av interne og eksterne skribenter.

Redaksjonsrådet ledes av Merete Nilsson, foreningens leder.

 


Kontakt magasinet Samfunnsviteren
Redaktør Merete Nilsson

Samfunnsviternes sekretariat

 

Samfunnsviteren arbeider etter Grunnlagsdokumentet for medlemsmagasinet Samfunnsviteren og følger presseetiske prinsipper for publisering av artikler.